Praktisch

Home Praktisch

Voorafbetalingen belastingen

Vennootschappen

North Galaxy
Koning Albert-II laan 33 bus 42
1030 Brussel (Schaarbeek)

Rekening: 679-2002291-17
IBAN CODE: BE61 6792 0022 9117
BIC: PCHQ BE BB

Indien het Boekjaar NIET eindigt op 31/12/2018 moet U de oude rekeningnummer BE20 6792 0023 3056, blijven gebruiken (pas vanaf eerste betaling voor Aanslagjaar 2020 , moet dit op het nieuwe rekeningnummer)

Natuurlijke personen

North Galaxy
Koning Albert-II laan 33 bus 42
1030 Brussel (Schaarbeek)

Rekening: 679-2002291-17
IBAN CODE: BE61 6792 0022 9117
BIC: PCHQ BE BB

Naar top