Praktisch

Home Praktisch

Aangifte en betaling BTW

BTW-aangiftes

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de FISCALITEIT
Scanningcentrum
Zuiderpoort – blok B
Gaston Crommenlaan 6, bus 001

9050 Gent (Ledeberg)

BTW-Ontvangkantoor

Begunstigde: BTW ontvangsten Brussel
Bank van de begunstigde: Postcheque – WTC II – B-1100 BRUSSEL

Rekening: 679-2003000-47
IBAN CODE: BE22 679 2003000 47
BIC: PCHQ BE BB

OPGELET: Niet voor betaling bijzondere rekening (wegens laattijdigheid)

Naar top