Vanaf 2019 optie tot verhuur van beroepseigendom mogelijk

Home Nieuws Algemeen Vanaf 2019 optie tot verhuur van beroepseigendom mogelijk

Vanaf 2019 wordt een optie tot verhuur van een beroepseigendom mogelijk, onder strikte voorwaarden, maar dit kan wel zeer gunstig zijn om (deels) de aftrek van betaalde BTW bij de oprichting ervan aan te vragen.

Let op: enkel voor nieuwe beroepshalve gebruikte gebouwen en nieuwe huurcontracten tussen belastingplichtigen. Voor magazijnen en opslagruimten kunnen eventueel ook bestaande huurcontracten wél opteren voor het BTW-stelsel indien tenminste 50% gebruikt wordt voor de opslag van goederen. De teksten hierover met toepassingsmodaliteiten zijn zeer uitgebreid. U maakt best een afspraak met Els Schenkels als dat u aanbelangt of stel uw vraag reeds op els@ekwadraat.info.

Naar top