Strengere Fiscale Sancties

Home Nieuws Algemeen Strengere Fiscale Sancties

De hervorming van de vennootschapsbelasting verlaagt dan wel de tarieven, anderzijds gelden vanaf
aanslagjaar 2019 strengere sancties.

1) Bij supplementen naar aanleiding van fiscale controle : er zal effectieve taxatie plaats vinden indien er extra belasting aangerekend wordt vanuit het fiscaal onderzoek d.w.z. zelfs als er nog overgedragen verliezen of andere recupereerbare aftrekken zijn!

2) Bij het niet ( tijdige) indienen van de aangifte vennootschapsbelasting wordt een aanslag van ambtswege gevorderd op een hogere minimum forfaitaire belastbare grondslag; voor 2018-2019 wordt het vorige minimum van 19.000 euro opgetrokken tot 34.000 euro en vanaf 2020 zal het nog eens verhogen tot 40.000 euro ( bij een eerste overtreding).

U kan zich verzekeren met een fiscale rechtsbijstand voor de kosten van de professionele bijstand door een erkend boekhouder en voor de eventuele gerechtskosten.

Naar top