Autofiscaliteit vanaf 2020

Home Nieuws Accountancy Autofiscaliteit vanaf 2020

Er geldt een nieuwe “gramformule” voor de bepaling van de fiscale aftrekbaarheid, zowel in de personenbelasting (éénmanszaken) als in de vennootschapsbelasting en deze formule wordt ook van toepassing op de brandstofkosten. De oneigenlijke hybrides worden minder interessant en de 120% aftrek voor electrische wagens verdwijnt.

De CO-2 uitstoot moet voor auto’s aangekocht vanaf 01/01/2018 bepaald worden op basis van nieuwe strengere WLTP-normen wat de verkeersbelasting en de BIV reeds duurder maakte.

Ook voor de aftrekbaarheid van autokosten en de berekening van het belastbaar voordeel alle aard worden de de minder gunstige WLTP-normen van toepassing maar voor het jaar 2020 mag de CO-2uitstoot alsnog berekend worden op basis van de NEDC-normen (vermeld op gelijkvormigheidsattest).

Voor plug-in hybride wagens zal niet alleen de CO-2 uitstoot maar ook de energiecapaciteit van de batterij ten opzichte van het gewicht van de wagen een grote impact hebben op het aftrekpercentage. Deze nieuwe beperking moet toegepast worden op alle hybrides reeds aangeschaft vanaf 01/01/2018.

“Vals” zijn de plug-in hybrides met een CO-2 uitstoot van méér dan 50 gram/km of een batterijvermogen vanaf 0,5 kWh/100kg.

Naar top