Nieuws

Home Nieuws Accountancy

Autofiscaliteit vanaf 2020

23 dec '19

Er geldt een nieuwe ??gramformule? voor de bepaling van de fiscale aftrekbaarheid, zowel in de personenbelasting (éénmanszaken) als in de vennootschapsbelasting en deze formule wordt ook van toepassing op de brandstofkosten. De oneigenlijke hybrides worden minder interessant en de 120% aftrek voor electrische wagens verdwijnt.

Lees meer

Geen kwartaalvoorschotten meer!

14 feb '17

Geen kwartaalvoorschotten meer!Ondernemingen die btw-kwartaalaangiftes indienen, waren tot nu verplicht om ten laatste op de 20ste van de tweede en derde maand van elk kwartaal een voorschot te betalen. Dat voorschot wordt berekend op 1/3 van de btw die het voorgaande kwartaal verschuldigd was.

Deze verplichting zal vanaf 01.04.2017 afgeschaft worden zodat ook het probleem van de btw-voorfinanciering verminderd.

! Het decembervoorschot, dat overigens ook door maandaangevers betaald moet worden, blijft nog wel verplicht.

Voor ondernemingen die btw-kwartaalaangiftes indienen, blijft het decembervoorschot wel verplicht. Dit moet overigens ook door maandaangevers betaald worden.

KBO - zijn uw gegevens wel volledig en correct ?

30 okt '10

Hebt u uw ondernemingsgegevens al eens nagetrokken op hun juistheid?

U kan dit doen op de volgende website:
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

Indien u fouten vaststelt, bv. Een onjuist telefoonnummer of een vestiging die niet langer bestaat (of nooit heeft bestaan), dan kan u vragen om de gegevens aan te passen. U vindt de nodige formulieren (met een uitvoerige uitleg) onder de tabkaart formulieren of op volgend adres:
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/formulieren.html

Het invullen van deze formulieren is echter niet zo evident. U kan ook steeds contact opnemen met een ondernemingsloket om de KBO te laten aanvullen maar dan gaat het om een betalende dienstverlening (75 euro per vestigingseenheid).

Wij kunnen u ook helpen middels onze samenwerking met het ondernemingsloket ZENITO.

Een andere mogelijkheid om bepaalde gegevens toe te voegen, is via de webtoepassing ??KBO Private Search??. Deze applicatie is (gratis) bereikbaar via een link op de startpagina van de website van de FOD Economie. Om toegang te krijgen tot deze internetsite, maakt u gebruik van uw elektronische identiteitskaart of federaal token.

Naar top