Boekhouder

Home Boekhouder

Een boekhouder verzorgt de boekhouding van één of meerdere ondernemingen of zelfstandigen.

Een boekhouder doet ander werk dan een accountant. Een boekhouder moet zich beperken tot samenstellende werkzaamheden terwijl de accountant een verklaring mag afgeven die iets zegt over de betrouwbaarheid van de gegevens. Bij controleplichtige bedrijven of instellingen is een accountantsverklaring bij wet verplicht, of wordt soms door belanghebbenden geëist. Een boekhouder mag deze verklaring niet afgeven. Het is dus zo dat een accountant wel alle werkzaamheden van een boekhouder mag doen, maar op dit punt dus niet andersom.

In veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf bestaat de administratie uit één enkel persoon. Al dan niet bijgestaan door een vol- of deeltijdse medewerker voor (delen van) het inboekwerk, is deze persoon volledig verantwoordelijk voor de gehele administratie. Bij grotere bedrijven werkt de boekhouder onder leiding van de financieel manager of controller. De allergrootsten hebben een interne accountantsdienst onder verantwoordelijkheid van een CFO.

De werkzaamheden omvatten veelal het boeken en verwerken van alle gegevens, debiteurenbeheer en crediteurenbetalingen, maar daarnaast ook rapportages en de meeste belastingaangiftes. Bedrijven of instellingen van enige omvang hebben hiervoor een fiscaal jurist in dienst of besteden het uit aan een belastingadviseur.

In België bestaat de opleiding tot boekhouder uit een driejarige Bachelor-opleiding aan een hogeschool. Een accountant heeft doorgaans een hogere opleiding. Dikwijls is dat een bijkomend jaar ("bachelor na bachelor") na een basisopleiding boekhouding, bedrijfseconomie, bedrijfsbeheer, ... ; maar vaker nog een Masteropleiding aan een universiteit.

Controle van de jaarrekening gebeurt door de bedrijfsrevisor.

Wie in België het beroep van boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor wil uitoefenen moet eerst erkend worden door de betrokken beroepsinstituten. Voor boekhouders is dit het Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten (BIBF), voor accountants is dit het Instituut voor accountants en Belastingsconsulenten (IAB) en voor Bedrijfsrevisoren is er het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR). Een erkenning door deze instituten staat garant voor de juiste kwalificaties, continue opleiding en verzekering voor beroepsaansprakelijkheid van de dienstverlener. Het uitoefenen van één van deze beroepen zonder hiervoor een erkenning te hebben kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Accountant

Een accountant (accomptant, rekenaar, rekenmeester) is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Voor dit beroep is een speciale opleiding nodig. In veel landen is het, net als in Nederland en België, een wettelijk beschermde titel. Meer info over accountant

Oud-Turnhout

Oud-Turnhout is een gemeente in het noordoosten van de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente behoort tot het kieskanton Turnhout en het gerechtelijk kanton Arendonk. De Kempense gemeente telt 12.905 (01/01/2012). Oud-Turnhout wordt in het zuiden doormidden gesneden door de E34.

Ravels

Ravels is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Arendonk. Hoewel de gemeente vernoemd is naar de grootste deelgemeente, Ravels, staat het gemeentehuis in Weelde omdat dat centraler in de gemeente ligt.

Weelde

Weelde is een dorp in de Belgische provincie Antwerpen en een deelgemeente van de gemeente Ravels.

Naar top